Miljørigtigt malerarbejde

Malergården Slagelse A/S ønsker at indføre en ny ydelse i sortimentet:

Malergården er et miljørigtigt malerfirma, der altid har lagt vægt på kvaliteten af malerarbejdet – men har ikke tidligere tilbudt en direkte miljørigtig ydelse. Med dette tiltag vil kunderne fremover kunne vælge, om de ønsker deres malerarbejde udført med miljørigtig maling mærket med det europæiske miljømærke Blomsten.

 

Når man anvender miljørigtigt malerarbejde har man garanti for:

at kvaliteten og funktionen er mindst lige så god som andre malerarbejder
at produktet, der anvendes til malerarbejdet, er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
at der er taget hensyn til din og familiens sundhed – der er f.eks. ikke sundhedsskadelige stoffer i malingen.

 

Netop denne ydelse er både bæredygtig og innovativ og bør derfor vinde idé-faktor konkurrencen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det helt specielle ved ydelsen er, at det ikke kun er malingen, der er miljørigtig. Det er også transporten, når malerarbejdet udføres. Og det er penslerne, der anvendes, når der males. Og endelig er det også markedsføringen af malerarbejdet via hjemmeside, foldere og visitkort. På den måde er det hele servicen omkring malerarbejdet, der er miljørigtigt, og det adskiller denne ydelse fra andre lignende ydelser.

 

Produktet

Malergården Slagelse A/S leverer alle typer malerarbejde – både udvendigt og indvendigt, og ved nybygninger såvel som renoveringer og istandsættelse.

Malerarbejdet udføres af kompetente fagfolk, og der bruges kun maling i en god kvalitet. Så derfor er kvaliteten altid helt i top – både hvad angår udførslen af malerarbejdet, og hvad angår de malerprodukter, der anvendes. Malergården har valgt stort set kun at bruge produkter fra Flügger, da man på den måde er sikker på, at kvaliteten er høj.

Til den nye ydelse – det miljørigtige malerarbejde – vil Malergården også her primært vælge produkter fra Flügger. Det bliver i serierne ”Flutex” og ”Flutex S”, som er miljømærket med det europæiske miljømærke Blomsten.

Hvor der ikke er miljømærkede malerprodukter fra Flügger, som kan dække kundernes ønsker, vil man supplere med andre miljømærkede malinger fra f.eks. Beck & Jørgensen, Dyrup og Jotun.

Desuden vil der – så vidt det er muligt – blive anvendt pensler og børster i bæredygtigt træ fra genplantet skov.

Ved at tilbyde miljørigtigt malerarbejde – med miljømærket maling – fjerner man de negative påvirkninger maling og malerarbejde kan have på menneskers sundhed og miljøet. Malingen lever op til strenge krav og indeholder ingen miljø- og sundhedsskadelige kemikalier. Det betyder, at malingen ikke har en negativ effekt på de malere, der anvender malingen, eller de kunder, som skal nyde godt af malerarbejdet efter det er færdigt.

I miljømærkningen er der også gode råd til, hvordan man skal bortskaffe malingrester og malerbøtter efter brug, så man på den måde tager størst muligt hensyn til miljøet. Og til sidst er der i miljømærkereglerne også en række krav til malingens kvalitet og dækkeevne, så man kan være sikker på, at malerarbejdet holder i mange år, hvilket jo også er en god ting for miljøet, da der på den måde går lang tid, før der skal males igen.

Producenterne af den miljømærkede maling reklamerer naturligvis allerede i dag for deres miljømærkede maling som et godt, sundt og miljørigtigt alternativ til andre malertyper. Og det er helt klart også til fordel for samfundet.

Men det nye og originale ved denne ydelse er, at det er selve servicen – ”malerarbejdet” – der nu gøres miljørigtigt, så man både kan tilbyde private kunder og virksomheder miljørigtigt malerarbejde. Det betyder, at man kan opskalere den gavnlige samfundseffekt, som miljømærket maling har på miljø- og sundhedsområdet.

 

Organisering

Malergården har allerede de rette ressourcer og kompetencer til både traditionelt malerarbejde og til miljørigtigt malerarbejde. Så der er ikke grund til at indhente nye ressourcer og kompetencer til selve malerarbejdet.

Derimod skal kompetencer og ressourcer hos Flügger og hos Miljømærkning Danmark bruges, så man derved sikrer, at alt er i orden i forhold til miljø, kvalitet og funktion af den miljømærkede maling.

Og endelig skal kompetencer og ressourcer indhentes hos Den grønne køreskole i Dansk Kørelærer Union og IngenCO2.dk, som skal være med at sikre at kørsel i forbindelse med malerarbejdet, og hjemmesiden til markedsføring af ydelsen, fungerer på den bedst mulige måde, set i et miljømæssigt perspektiv.

De mest relevante interessenter for den nye ydelse er naturligvis kunderne. Og her skal man forsøge at gøre dem opmærksomme på den nye ydelse, så godt man kan. Det sker som sagt via Malergårdens hjemmeside, men det kan fremover også foregå via andre kanaler, f.eks. ved hjælp af visitkort, foldere mv. De trykte markedsføringsprodukter kommer naturligvis fra et svanemærket trykkeri.

En anden vigtig interessent kan være brancheforeningen, som jo kan sprede det glade budskab om den nye bæredygtige ydelse.

 

Markedspotentiale

Produktet er rettet mod et dansk marked med en primær målgruppe i regionsområdet.

Der er ingen barrierer for at komme ind på markedet, hvor Malergården allerede befinder sig. Den nye ydelse vil blot være medvirkende til at kunne udvide markedet med den nye ydelse, som kan tiltale og tiltrække nye kunder.

Udviklingsmulighederne for den nye ydelse er mange, idet den på længere sigt kan udvides til også at indebære flere miljøtiltag. Fx kan flere miljørigtige produkter tages i brug (fugemasse, tapetklæber m.v.).

Markedet forventes at vokse i takt med, at miljøbevidstheden i den danske befolkning stiger. Af den grund vurderes det, at den nye ydelse har en lang levetid på markedet.

 

Kunder/brugere

Der er mange kunder til malerarbejde, som i dag ønsker at gøre hvad de kan for at passe på miljøet.

Det ønske kan kunderne få delvist opfyldt ved hjælp af denne mulighed for at vælge miljørigtigt malerarbejde.

Når man som grøn forbruger tænker på at tage et miljøvenligt valg, handler det næsten altid om at vælge økologiske fødevarer i supermarkedet eller at tage toget eller cyklen i stedet for bilen. De færreste overvejer, at der er mange flere valg i hverdagen, som er miljørigtige – f.eks. at vælge miljørigtigt malerarbejde. Derfor dækker denne ydelse et behov hos de kunder, som gerne vil tage et miljøvenligt valg, men som ikke har tænkt på, at det også er muligt, når man skal have malet.

Af denne grund er det også primært de grønne forbrugere (det grønne segment), som denne ydelse henvender sig til.

Dem er der også mange af i Danmark, så det vurderes, at antallet af kunder er flere tusinde private borgere i regionsområdet og flere hundrede offentlige anlæg og bygninger i de kommuner, som ligger i nærheden af Målergården i Slagelse.

 

Konkurrenter

De primære konkurrenter på markedet er alle malerfirmaer i regionen, der tilbyder det samme malerarbejde som Malergården, uanset om malerarbejdet er af den traditionelle slags eller den innovative slags.

En screening på Internettet d. 28. oktober viser, at ingen andre malerfirmaer udbyder ”miljørigtigt malerarbejde”.

Der findes enkelte malerfirmaer, som tilbyder at arbejde med produkter, som ikke indeholder miljø- og sundhedsskadelig kemi. Men da det ikke er videre beskrevet, hvordan det er dokumenteret, er det klart en konkurrencefordel for Malegården at anvende malerprodukter med det europæiske miljømærke Blomsten.

Desuden går malergården skridtet videre og indfører eco-driving ved kørsel i forbindelse med malerarbejdet og CO2-neutral hjemmeside i forbindelse med markedsføring af ydelsen. Og selv penslerne, der anvendes er miljørigtige – og det er markedsføringsmaterialet også. Derfor kan Malergården med god samvittighed reklamere for miljørigtigt malerarbejde i forhold til de ydelser, som konkurrenterne leverer.

Der skal ikke tages patent på denne ydelse.

 

Leverandører

Den nye og bæredygtige ydelse kræver følgende leverandører:

- Producenter af miljømærket maling. Her vil Flügger bliver foretrukket, da Malergården allerede i dag anvender Flügger og er meget tilfreds med dette valg. Men andre leverandører af miljømærket maling kan komme på tale, hvis der er brug for produkter, som Flügger ikke kan levere. Her er f.eks. tale om Beck & Jørgensen, Dyrup og Jotun.

- Flügger, leverandør af bæredygtige pensler/børster med træskafter fra genplantet træ.

- Den grønne køreskole i Dansk Kørelærer Union, som udbyder køreuddannelse i eco-driving.

- IngenCO2.dk, som står bag ordningen om de CO2-neutrale hjemmesider.

- Svanemærkede trykkerier, der kan lave foldere og visitkort.

Alle leverandører udbyder selv grønne produkter, som skal anvendes i markedsføring og udførsel af det miljørigtige malerarbejde. Derfor er det rimeligt at antage, at leverandørerne også selv opfører sig miljømæssigt og socialt ansvarligt.

 

Salg og markedsføring

Det skal sikres, at malerprodukterne er miljømærket med det europæiske miljømærke Blomsten.

Og det er vigtigt, at alle chauffører er uddannet i eco-driving.

Når man markedsfører sin ydelse som ”miljørigtig” skal man efterleve markedsføringsloven om ikke at vildlede forbrugerne og skabe tvivl om rigtigheden af egne miljøudsagn.

Det er derfor vigtigt ikke at fravige de 2 vigtigste faktorer, der gør denne ydelse ”miljørigtig” – nemlig anvendelsen af miljømærket maling og eco-driving. Dermed er der ikke tale om såkaldt ”greenwashing”.

Til distributionen af den miljørigtige ydelse anvendes malerfirmates malerbiler. Som sagt skal chaufførerne i malerbilerne uddannes i eco-driving, og dermed er der også tænkt CSR ind i valget af distribution.

Desuden vil det så vidt muligt være malerpensler og malerbørster med bæredygtige træskafter fra genplantet skov, der anvendes.

Markedsføring og salg af det miljørigtige malerarbejde vil primært foregå via internettet, og det vil i den forbindelse

være oplagt at tilmelde sig ordningen om en CO2-neutral hjemmeside.